Statystyki

  • Odwiedziło nas: 328237
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start

 

 

WITAMY NA STRONIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3
W WIELUNIU
 

 

 

email: publiczneprzedszkole3@wp.pl

 

 

Dzisiaj na tablicy

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

 

 

 NSP

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz.651) ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców w okresie od 12 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkola.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)         rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)         rodziców dzieci, którzy:

a)         są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)        realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)         realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)        pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)         wykonują działania ratownicze,

f)         są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych  pomocy  społecznej  w rozumieniu  art. 6 pkt 5  ustawy  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g)        są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej,

h)        są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i)         są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)         są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)        są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

                                                                                                                            dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                Danuta Frysiak

 Wniosek do pobrania w zakładce dla Rodziców

Aktualności

Pisanka Wielkanocna 2021

Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu przystąpiło do akcji Burmistrza Wielunia pomalowania wielkanocnych pisanek, które ozdobią Wieluń, w okresie Świąt Wielkanocnych. Bardzo chętnie włączyliśmy się we wspólną zabawę, aby tegoroczne świętą uczynić radosne dla wszystkich...

Kolorowa Wielkanoc

Rozstrzygnięcie konkursu „Kolorowa Wielkanoc”. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały prace na Przedszkolny Konkurs Plastyczny „Kolorowa Wielkanoc”. Podziękowania należą się też Rodzicom, którzy wspomagali swoje pociechy w tym zadaniu. Celem konkursu było rozwijanie...

Podsumowanie akcji "Pomocna dłoń dla Seniora i osób niepełnosprawnych"

Przedszkolaki pomagają”

 

Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.”

Romain Rolland

 

To motto przyświeca akcjom charytatywnym, w których uczestniczą przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu. Udział w akcjach społecznych i charytatywnych uczy dzieci...

Dzień Kolorowej Skarpety

Dzień kolorowej skarpety

 

 

"Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi chorych na Zespół Downa. W Światowym Dniu Chorych na Zespół Downa chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele - jeden dodatkowy,...